MUBEM Projeler 

DESTEK/FON

PROJE BAŞLIĞI

LOGO/SÜRE

Networking primary science educators as a means to provide training and Professional development Inquiry Based Teaching 
Capacities Science in Society FP7-Science-In-Society-2010-1
Overall budget:
€ 3 192 709,98
Final report:
2010-2015
 
(Tamamlandı)
 
Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (e-scaffolding) Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

TÜBİTAK ARDEB 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Proje No: SOBAG-220K080)

Web: http://bisdem.mu.edu.tr/

 
01 Şubat 2021 - Devam etmektedir.  
TÜBİTAK 4004 Akdeniz'de El Ele Gökyüzünü Keşfetmeye 2
(İkili İşbirliği)
 

01.05.2021 - Ertelendi
 
TÜBTAK 4006 İşbirliği Muğla'nın Bilim Yolcuları

(İkili İşbirliği)

01.05.2021 - Ertelendi
 
TÜBİTAK 2237-A Gök Kubbeye Yolculuk

(İkili İşbirliği)

07.09.2020 - 11.09.2020
(Tamamlandı)
TÜBİTAK 4004  Penceremde Dünya Var

(İkili işbirliği)

17.08.2020 - 25.08.2020
(Tamamlandı)
MUBEM&BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı II
 

2018-2019

(Tamamlandı)

TÜBITAK 4005-Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

(İkili işbirliği) 

Web: https://fezmu2019.ogu.edu.tr/

2018-2019

(Tamamlandı)

MUBEM&BİLSEM: STEM Temelli Doğa Bilim Kampı

Web: http://dogabilimkampi.mu.edu.tr/tr/2017---mubem---bilsem-stem-temelli-doga-bilim-kampi-6920

2017-2018

(Tamamlandı)
 

Gökyüzü gözlem kampı 
 
TÜBİTAK Projesi, BITO -112B189, 06/2012-09/2012.
 2012-2013

(Tamamlandı)
 

Akyaka Doğa Bilim Kampı 
 
TÜBİTAK Projesi, BITO -108B006,  2008-2010. 
 2008-2010

(Tamamlandı)
 

Öğretmenlerin Sorgulama Temelli Fen Bilimleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi2017-2019

(Tamamlandı)

 

STEM eğitimi kapsamında astronomi etkinliklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi2017-2019

(Tamamlandı)
 

Afetin tanımı ve kapsamı çerçevesinde geliştirilen kavram testinin geniş ölçekli uygulaması

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjesiBAB-2012/772012-2015

(Tamamlandı)

 

Lucretius’tan günümüze atom kavramının gözlem ve deneye dayalı ardışık etkinlikler ile öğretimi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjesiBAB-2012/992012-2013

(Tamamlandı)

 

Geliştirilen astronomi etkinliklerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının astronomi bilgi ve tutum düzeylerine etkisi

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAB-2011/462011-2013

(Tamamlandı)

 

Bilimsel kavramların öğretiminde basit malzemeler kullanarak tasarlanmış deneylerin, görsel işitsel ortama kaydedilmesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına video ve gösteri deneyleri öğretim yöntemleri ile aktarılması ve bu yöntemlerin etkililiğinin araştırılması

Muğla Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAB-2009/372009-2010

(Tamamlandı)