Hakkımızda

  
 
Bilgi ekonomisinin öne çıktığı günümüzde, kaliteli, çağdaş ve saygın yaşama ulaşmanın en önemli kaynağı bilimsel bilgi üretiminin geliştirilmesine bağlıdır. Daha çok dış kaynaklı araştırmalara dayalı olarak geliştirilen fen bilimleri programı öğretim sırasında bir takım sıkıntılara neden olmaktadır. Bilimsel bilginin üretim aşamasında yer almayan öğrenenler, bilim tarihinde gerçekleştirilen deney ve gözlemleri yeni kavramların dilimize uyarlanması ve içeriğin doldurulmasında yaşanan zorluklar nedeniyle anlamakta güçlük çekmektedirler.

Bu bağlamda, sorgulama-temelli bilim eğitimi yaklaşımı ile işlenen/işlenmeye çalışılan fen bilimleri dersi sonucunda kendi düşünsel ve eğitim kültürümüze uygun olarak; nasıl bir içerik? nasıl bir öğretmen? nasıl bir öğretim? ve nasıl bir değerlendirme? sorularına cevap arayışı içerisine girildi. Buna bağlı, olarak adım adım geliştirilen etkinlikler ve deneyler öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. Sonrasında ekibe farklı disiplinlerden araştırmacılar da katıldı. Bodrum katında atıl durumdaki bir oda araştırmalarımızın merkezi haline dönüştü. Bu dönüşüm ekibimiz tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (MUBEM) kurularak kurumsal bir kimliğe kavuşturuldu. (Merkezimizin kuruluşu 3 Haziran 2013 ve 28666 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır).

MUBEM, bilime bütünsel ve sorgulayıcı bir anlayış ile bakılan özgün etkinlik ve deneylerin üretildiği ve bunların gerek ulusal gerekse uluslar arası panel, çalıştay, konferans ve sempozyumlarda sunulduğu bir bilim merkezidir. Tüm dünyada kabul gören dokunma, hissetme, keşfetme, sorgulama ve eğlenceli etkinlikler temelleri üzerinden yeniden yapılanan bilim eğitimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bilim eğitiminin okul dışında da canlanmasına destek veren MUBEM çocuklara ve yetişkinlere bilimi sevdirmekte ve bilimin gelişmesine hız kazandırmaktadır. Ayrıca kuşaklar arasında bilimsel bilginin üretim ve yaygınlaşmasına esin kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Merkezin çalışma prensibi şu şekilde gerçekleşmektedir: önceki senelerde bilim atölyemizde üretilen deneysel etkinliklerden ilham alan katılımcılar, bilim tarihi ve felsefesi konusunda okuma, bilimsel düşünme becerileri kazanma, bilimsel bilgi üretme ve yaratıcılık konusunda cesaretlenmekte ve bir sonraki yıl onlar da bilimsel etkinlikler tasarlayarak merkezin gelişimine katkı sağlamaktadırlar.

2007 yılında doğan ve her geçen yıl bilimden sanata her kesim insanın katılımları ile çoğalan Türkiye’de bir ilk olmayı hedefleyen MUBEM’in, tarih boyunca bilime ışık tutan bu topraklarda, bilimin tekrar canlanması ve toplum tarafından kabul edilmesine öncü olması arzusu ile…

MUBEM Ekibi