MUBEM Kurulları

YÖNETİM KURULU

 Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER (Merkez Müdürü) 
 
Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği bölümünde lisans (1996) ve yüksek lisans (1998) öğrenimini tamamlamıştır. Devlet okullarında üç yıllık (1996-1999) öğretmenlik deneyiminin ardından kazanmış olduğu devlet bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Ohio State Üniversitesinde Bilim/Fen Eğitimi alanında ikinci yüksek lisansını (2001) ve doktorasını (2005) tamamlamıştır. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında yer alan Pri-Sci-Net Projesinin paydaşlarındandır (2011-2014). Dr. Oğuz Ünver 2013 yılında MSKÜ bünyesinde kurulan Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) kurucu müdürlüğünü üstlenmiş ve hâlen merkez müdürlüğü yürütmektedir. Dr. Oğuz Ünver MUBEM kapsamında her yıl TÜBİTAK destekli doğa bilim kampları ve projeleri, özel kurumlarca desteklenen çok sayıda bilim şenliği ve öğretmen eğitimleri gibi pek çok bilimsel faaliyette uzmanlık, danışmanlık ve yürütücülük görevlerini üstlenmektedir. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bir çok proje yarışmasında jüri üyelikleri bulunan  Dr. Ünver 2021 Şubat ayında başlayan TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından desteklenen “Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentorluk Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi” konulu projenin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılından bu yana Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu üyesidir. Dr. Oğuz Ünver temel fen kavramlarının öğretimi için bilimsel sorgulama çerçevesinde etkinlik geliştirme üzerine çalışmaktadır. Bu alanda ulusal ve uluslararası pek çok akademik makale ve kitabın yazarıdır. Evlidir ve Karya isminde bir kızı vardır.

 


Dr. Hasan Zühtü OKULU (Merkez Müdür Yardımcısı)
 
Dr. Hasan Zühtü Okulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanıdır. MSKÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde Lisans (2010), MSKÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans (2013) ve doktora (2019) öğrenimini tamamlamıştır. Dr. Okulu lisansüstü çalışmalarında astronomi ve STEM eğitimi temelinde etkinlik geliştirme ve değerlendirme süreçlerine odaklanmıştır. Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) Yönetim Kurulu Üyesi olan araştırmacı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen birçok projede yürütücü, araştırmacı ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Araştırmacı aynı zamanda, STEM eğitiminin Avrupa çapında yayınlaştırılmasını hedefleyen Scientix projesinin Muğla elçilerindendir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bir çok proje yarışmasında jüri üyelikleri bulunan araştırmacının özel çalışma alanı ise bilimi topluma yaygınlaştırmayı hedefleyen bilim kamplarının ve bilim şenliklerinin düzenlenmesidir.
Doç. Dr. Burcu ŞENLER (Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
Doç. Dr. Burcu ŞENLER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (2011) ilköğretim alanında tamamlayan Dr. Şenler, öğretmen yetiştirme, fen eğitiminde duyuşsal faktörler ve bilimsel sorgulama üzerine çalışmaktadır.Dr. Öğr. Üyesi Esin BABA (Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Esin BABA,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Hastalıklar ABD öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Balık Hastalıkları Bilim dalında tamamlamıştır (2014). 


 
Öğr. Gör. Dr. Nilay MUSLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanıdır. Lisansüstü eğitimini University of Missouri Columbia Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi alanında tamamlamıştır (2017). 


DANIŞMA KURULU

 


Prof. Dr. Adnan DİLER (Danışma Kurulu Üyesi) 
 
Prof. Dr. Adnan DİLER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bölüm başkanıdır. 2000 yılında Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu. Üniversitenin değişik kademelerinde; Rektör Kültür ve Sanat Danışmanlığı, Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.1981 yılından beri Kaunos Kazı Ekibi üyeliği, 2006 yılından beri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Pedasa Kazılarını yürütmektedir. Eski Çağ Tarım Arkeolojisi Zeytin Yağı ve Şarap Üretim Teknolojileri, Arazi Kullanımı ve Kültürel Kaynak Yönetimi konularında çalışmaları ve uzmanlığı bulunmaktadır.
 Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI (Danışma Kurulu Üyesi)
 
Prof. Dr. Ertekin DOKSANALTI,  Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bölüm başkanıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Knidos Kazılarını yürütmektedir.Dr. Öğr. Üyesi Güray ÜNVER (Danışma Kurulu Üyesi) 
 
Dr. Güray ÜNVER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Akdeniz Üniversitesi’nde Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (2012) alanında tamamlayan Dr. Ünver, İlk Çağ felsefe tarihi, Anadolu’nun İlk Çağ kültürü, toplumsal ve siyasi yapısı üzerine çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının dışında lisanslı briç hocasıdır.Erdem ERKEN (Danışma Kurulu Üyesi) 
 
Türk Eğitim Derneği (TED) TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Temsilcisidir.