BİSDEM Kapanış Paneli

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK-1001) tarafından desteklenen "Hizmet içi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrim İçi Mentorluk (E-Scaffolding) Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi" başlıklı projemizin kapanış paneli 12 Aralık 2023 günü Üniversitemiz AKM-B salonunda saat 14:00’de gerçekleştirilmiştir. Panel açılış konuşması sırasında proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayşe Oğuz Ünver proje hakkında genel bilgi verdi. Ardından Proje araştırmacıları Doç. Dr. Burcu Şenler Pehlivan’ının moderatörlüğünde sırasıyla Doç. Dr. Hasan Zühtü Okulu, Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, Öğr. Gör. Dr. Nilay Muslu ve Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Arabacıoğlu proje iş paketlerine ilişkin araştırma sonuçlarını paylaştılar.
 

13.12.2023 Okunma Sayısı : 272

Son Haberler