MUBEM Kurulları

YÖNETİM KURULU

 


Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER (Merkez Müdürü) 
 
Prof. Dr. Ayşe OĞUZ-ÜNVER Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dalında öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Fen Eğitimi alanında ABD Ohio State Üniversitesinde tamamlamıştır (2005). Dr. OĞUZ-ÜNVER ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel bilim kavramlarının basit ve ucuz malzemeler kullanılarak sorgulama temelli bilim eğitimi etkinlikleri geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır.
Arş. Gör. Dr. Sertaç ARABACIOĞLU (Müdür Yardımcısı) 
 
Dr. Sertaç Arabacıoğlu, fen bilimleri öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimini destekleme, izleme ve değerlendirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar üzerine çalışmalar yürütmektedir. STEM alanlarının bilim eğitimine entegrasyonu, sorgulama temelli bilim eğitimi, etkinlik temelli doğa eğitimi ve robotik gibi pek çok alanda uygulamalı atölyeler, hizmet içi eğitim programları ve bilim kamplarında görev almıştır. Halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta, bunun yanı sıra bilimi toplumla bütünleştirmeyi hedefleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.Doç. Dr. Burcu ŞENLER (Yönetim Kurulu Üyesi) 
 
Doç. Dr. Burcu ŞENLER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (2011) ilköğretim alanında tamamlayan Dr. Şenler, öğretmen yetiştirme, fen eğitiminde duyuşsal faktörler ve bilimsel sorgulama üzerine çalışmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ARIKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OKULU(Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Arş. Gör. Hasan Zühtü OKULU fen bilimleri eğitimi üzerine doktora öğrenimine devam etmekte ve  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.  Yenilikçi yöntemleri üzerine çalışmalar yürüten Okulu, astronomi eğitimi ve etkinlik geliştirme üzerine çalışmaktadır. Araştırmacı, bilim kampları ve bilim şenliklerinde düzenlenmesinde deneyime sahiptir.


DANIŞMA KURULU
Doç. Dr. Müge Adnan (Danışma Kurulu Üyesi) 
Dr. Öğr. Üyesi Güray Ünver (Danışma Kurulu Üyesi) 
 
Dr. Güray ÜNVER,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisansüstü eğitimini Akdeniz Üniversitesi’nde Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (2012) alanında tamamlayan Dr. Ünver, İlk Çağ felsefe tarihi, Anadolu’nun İlk Çağ kültürü, toplumsal ve siyasi yapısı üzerine çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının dışında lisanslı briç hocasıdır.

 
>