Düzce Üniversitesi, Gök Kubbeye Yolculuk - TÜBİTAK 2237-A projesi

MUBEM ekibinden Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OKULU, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen Gök Kubbeye Yolculuk projesinde eğitmen olarak yer almıştır. 

Gerçekleştirilen Etkinlik:
Evrenden Sınıfa 3d hologram (Astronomide Hologram Uygulamaları) ve Hedef Ay! (STEM Eğitimi)
Ayrıntılı bilgi için:
http://gokkubbeyeyolculuk.ef.duzce.edu.tr/
Projenin amacı:
Projenin üç amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en temel amacı etkinliğe katılan fen bilimleri öğretmen adaylarının fen bilimleri dersi öğretim programındaki dünya ve evren konu alanında yer alan kazanımlara yönelik kullanabilecekleri öğretim yaklaşımları ilemateryalleri konusunda bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır. Bu temel amaca bağlı olarak projenin diğer iki amacından biri projede uygulanan etkinliklerin öğretmen adaylarının astronomi öğretimi yapan fen bilimleri öğretmeni imajları, astronomiye yönelik tutumları ve astronomi öğretimine yönelik öz-yeterlikleri üzerine etkisini belirlemektir. Bu amaç proje kapsamında yürütlen etkinliklerin çıktısının bir göstergesidir. Üçüncü amacı ise, proje kapsamında yürütülen etkinliklerin temel aldığı yaklaşımların her birinin bir bölümde yer aldığı “Astronomi Öğretimi” kitabını proje etkinlikleri sonunda yayınlamaktır.
Hedef Kitle:
Projenin hedef kitlesini devlet üniversitelerinin fen bilgisi eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan ve 2019-2020 öğretim yılında dördüncü veya üçüncü sınıfta öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturmaktadır. Projeye başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak sıralanacak akademik başarısı yüksek olan 40 öğretmen adayı projeye dâhil edilecektir. Katılımcıların başvuruları aşağıda verilen form ile alınacaktır.


 

Son Güncelleme Tarihi : 14.10.2020 10:41 Okunma Sayısı : 555

Son Haberler
>