Erken Çocuklukta Bilimsel Sorgulama Işığında STEM Eğitimi Uygulamaları Çalıştayı

Merkezimiz ekibi tarafından "2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi'nde" Erken Çocuklukta Bilimsel Sorgulama Işığında STEM Eğitimi Uygulamaları başlıklı çalıştay düzenlenecektir. 

Çalıştaya katılım için tıklayınız.

Çalıştayın amacı:
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerimize, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde STEM eğitiminin doğasına uygun bilimsel etkinlik örneklerini etkileşimli atölye çalışması ile sunmaktır. Gerçekleştirilecek bilimsel etkinliklerin amacı;
  • Çocuklarda merak duygusu ve keşfetme arzusunu uyarmak,
  • Çocukların yaşadıkları dünya hakkında yeni şeyler öğrenmelerini desteklemek,
  • Gözlemler yoluyla çocukların zihninde karmaşık görünen olayları/olguları sadeleştirmek,
  • Çocuklarda evren hakkında konuşmayı teşvik etmek.
Hedef kitle:
Okul Öncesi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri ve Çocuklar

23.10.2019

Son Etkinlikler
>