Merkezimiz TÜBİTAK ARDEB 1001 Proje Başarısı

Merkezimiz bünyesinde yürütülecek olan "Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (e-scaffolding) Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi" başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Proje No:SOBAG-220K080) tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.

Proje Fon kaynağı: TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (SOBAG-220K080)

Proje Başlığı: Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrimiçi Mentörlük (e-scaffolding) Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe OĞUZ ÜNVER

Proje Araştırmacıları:
Arş. Gör. Dr. Sertaç ARABACIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Hasan Zühtü OKULU
Doç. Dr. Burcu ŞENLER PEHLİVAN
Öğr. Gör. Dr. Nilay MUSLU
Doç. Dr. Yasemin ÖZDEM YILMAZ

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Müge ADNAN

Proje Süresi: 36 Ay
Proje Talep Edilen Bütçe: 452.000 TL (PTİ hariç)

Proje hakkında;
Proje, sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama çerçevesinde sınıf içi uygulamalarının etkililiğinin araştırması ve geliştirmesi üzerine yüz yüze ve çevrimiçi tasarlanmış bir hizmetiçi öğretmen mesleki gelişim modelinin (Çevrimiçi Mentörlük / e-scaffolding) derinlemesine incelemesini ve değerlendirilmesini hedeflemektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) www.mubem.mu.edu.tr bünyesinde yürütülecek olan proje, öğretmen mesleki gelişimi üzerine uzmanlaşmış deneyimli bir ekibi bir araya getirmektedir. Ekip bugüne değin öğretmen eğitimini desteklemek amacıyla ulusal ve uluslararası kaynaklı fonlardan sağlanan çok sayıda proje, kamp, değişim programı ve hizmetiçi eğitimi başarı ile tamamlamıştır.
Burada elde edilen deneyimlerin de bir yansıması olan bu proje, öğretmen hizmetiçi eğitiminde giderek artan bir ihtiyaca karşılık verir niteliktedir. Bilindiği üzere öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik hizmetiçi eğitimler, merkezi bir planlama ile yürütülmekte ve genellikle öğretmenlerin, bir günden bir haftaya kadar değişen sürelerde gerçekleştirilir. Bu programların herkese uygun standart bir içerikte düzenlenmeleri ve öğretmenlerin öğrenci rolünde eğitim almaları gibi çeşitli nedenlerle etkililikleri daima bir tartışma konusu olmuştur. Oysaki her bir öğretmenin kendi sınıf ortamındaki beklentileri ve ihtiyaçları farklıdır. Hizmetiçi eğitimler, öğretmenlerin fikirlerini, hayallerini, gelecek tasarılarını, beklentilerini dinleyerek bu evrenin iklimi ve doğası göz önünde bulundurularak daha fazla dayanışma, daha fazla farkındalık, daha fazla cesaret, empati ve paylaşımla tasarlanmalıdır. İşte bu noktada mevcut proje, mesleğe yeni başlamış ve deneyimli sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel sorgulama çerçevesinde desteklenmesine yönelik hizmetiçi öğretmen eğitimi modeli üzerine odaklanacaktır. Öğretmenlerin fikirlerinin, beklentilerinin ön planda tutulduğu mentörlük, koçluk, akran öğrenimi, iş birliği ve birlikte çalışma stratejileriyle çevrilen bir anlayışta gerçekleştirilecek olan proje 36 aya yayılan ve dört temel aşama üzerine inşa edilecektir.

Proje kapsamında önemli ikili işbirlikleri kurulmuştur. Projede katılımcı olarak proje paydaşlarımızdan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli, öncelikli olarak Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler seçilecektir. Diğer taraftan projede yer alan dijital platformun geliştirilmesi ve izlenmesi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) ile iş birliği yapılacaktır. Proje kapsamında bilimsel, akademik, ekonomik ve sosyal çıktılarının yanı sıra en çok değer verilen noktalardan biri ülkenin yetişmiş insan gücüne katkı sunacak genç araştırmacıların desteklenmesi ve yetiştirilmesidir. Bu kapsamda projede üç lisansüstü genç araştırmacı bursiyer olarak desteklenecektir.

Proje hakkında genel bilgiler ilerleyen süreçte www.mubem.mu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir.*Pandemi önlemleri çerçevesinde fotoğraf çekimi için kısa süreli maske çıkarılmıştır. 
 
 
 
 

 

Son Güncelleme Tarihi : 05.11.2020 18:39 Okunma Sayısı : 915

Son Haberler
>